1645-02-17 - het testament van P.P Sannen

maandag 09 augustus 2010 22:59 voorzitter
Afdrukken

�

Schijndel, 09 augustus 2010.

Betreft: testament van P.P. Sannen dd 17 februari 1645.

Inleiding:

In DocInfo-NL, maar ook in het Oud Sannen Nieuws in het Ledenmenu, is van genoemd testament een vertaling / beschrijving te vinden onder nummer:

1645-02-17 � PP Sannen.

Inmiddels is de Belgische Stamboom ook geplaatst in het Ledenmenu (PhPGedview), iets wat het zoeken naar Sannen afkomstig uit Belgie sterk vereenvoudigd. TIP: registreer uzelf kostenloos en vrijblijvend als lid (in het Ledenmenu) en u kunt ook zelf de Stambomen raadplegen.

�

Beschrijving:

Op datum dagtekening is na grondig onderzoek een gezin gevonden dat voor 95 % voldoet aan de beschrijving van de gezinsleden in het testament van P.P Sannen.

 1. Peter, Peter Sannen wil zeggen Peter zoon van Peter Sannen: zijn vader kan dan zijn Petrus Sannen HD-BE: I54, overleden te Mol in 1634. In de�NL Stamboom is zijn ID I2050.

 2. Testamenteur, Peter, Peter Sannen, kan dan zijn: HD-BE:I1 geboren op 07-11-1616 en overleden op 13-10-1696. Hiermee kan dus de vraag positief beantwoord worden of hij zijn verwondingen in zijn 30' levensjaar (dd 17-02-1645) overleeft heeft. Hij is gehuwd in zijn 40' �levensjaar op 26-01-1655 met Helena Daniels en zij kregen in de jaren vanaf 1656 tot 1673 nog�7 kinderen.

 3. Broer Adriaan (ook genoemd in het testament) kan dan zijn: HD-BE: I10 geboren op 24-03-1621 en overleden op 21-02-1684.

 4. Broer Jan of Johannes kan dan zijn: HD-BE: I58 geboren op 16-09-1604. Hij zou dan overleden moeten zijn voor 04-04-1611 omdat dan zijn broer (en naamgenoot) Johannes (HD-BE: I61) geboren wordt.

 5. Zijn zus kan dan zijn Digna of Dimphna HD-BE: I60 die huwde met Nijs (Dionijs) Michiels HD-BE: 6147. Zij zijn gelijktijdig overleden op 28-04-1638. Dat kan de reden zijn dat in het testament hun (mogelijk enige) dochter Anneke als erfgename genoemd wordt. Op 17-02- 1645 moet die dan tenminste 7 jaar oud geweest zijn.

 6. Broer Wouter (Walterus) (ook genoemd in het testament) HD-BE:I57 geboren op 07-02-1602 is in leven op 17-02-1645 hij huwt later met Ida de Winter en krijgt 6 kinderen. In de NL Stamboom heeft hij I2041.

 7. Broer Lucas HD-BE: I56 geboren op 24-10-1599 wordt niet genoemd in het testament. Dat zou kunnen betekenen dat hij voor 17-02-1645 overleden kan zijn. Van hem is geen huwelijk of nakomeling bekend tot op heden.

 8. Voor zus Elisabeth HD-BE: I59 geboren op 22-10-1605 geldt hetzelfde als voor haar broer Lucas.

 9. Broer Jan (Johannes) HD-BE: I61 (de opvolger van HD-BE: I58) is geboren op 04-04-1611 ook van hem is geen huwelijk of nakomeling bekend. Volgens het testament zou hij een zoon genaamd Peter gehad moeten hebben.

 10. Zus Maria HD-BE: I62 geboren op 01-06-1613. Ook zij zou overleden kunnen zijn voor 17-02-1645 van haar is ook geen huwelijk of nakomeling bekend.

 11. Broer Quirinus HD-BE: I63 geboren op 22-07-1618, ook hij kan overleden zijn voor 17-02-1645 van hem is ook geen huwelijk of nakomeling bekend.

�

Conclusie:

Tot op dit moment kan dit met een zekerheid van 95 % het gezin zijn geweest waarin P.P Sannen (testamenteur) geboren werd en opgroeide. Er dient echter nog vervolgonderzoek ingesteld te worden teneinde volledige zekerheid te verkrijgen:

a. Anneke (genoemde erfgename) dient nog gevonden te worden. In de archieven van Mol lijkt dit uitgesloten omdat eerder onderzoek al uitgewezen heeft dat haar ouders Mol ooit verlaten hebben, met tot opheden een onbekende bestemming.

�

b. broer Johannes dient nog een bewezen zoon genaamd Peter (ook genoemd in het testament) gehad te hebben.

�

c. van de broers en zusters die niet in het testament genoemd worden moet nog een overlijdensdatum gevonden worden, waarmee bewezen kan worden dat ze voor 17-02-1645 overleden zijn. Hun overlijden is dan mogelijk de reden geweest dat ze niet in het testament genoemd werden.

Voorzitter,

Stef Sannen

�

�

�

Laatst aangepast op donderdag 11 februari 2016 10:12