600 / 400 jaar SANNEN

dinsdag 18 maart 2014 19:37 Stef Sannen
Afdrukken

Bijna 600 jaar Sannen in Nederland en����.

bijna 400 jaar Sannen in Tilburg.

Schijndel, 18 maart 2014.

�

�

Als eerste de toelichting op Sannen 600 jaar in NL:

Nederland met de grenzen zoals we die nu kennen heeft er niet altijd zo uitgezien. Grenzen wijzigden met de dag. Er is ook een tijd geweest dat het huidige Noord Brabant (NL) een is geweest met het tegenwoordige Belgi� en de (NL) provincie Limburg. De Gemeente Gemert-Bakel heeft echter altijd gelegen waar die nu nog ligt: noord van Helmond en Deurne. Uit de archieven van Gemert / Bakel kwam een akte gedateerd 25 juli 1428 tevoorschijn die onomstotelijk bewijst dat er een Schepen genaamd Goyart Sannen getuige is geweest van de verkoop van vastgoed aan een zekere Jan van Amstel. Deze akte is te vinden in www.sannen.org / �Ledemenu onder het hoofdstuk DocInfo. Zoeksleutel: 1428-07-25

Tot op de dag van heden heeft, spijtig genoeg, niemand enige familierelatie tussen deze Goyart Sannen en onze Sannen Stamboom Tilburg kunnen aantonen. Het vinden en bewijzen van deze mogelijke link staat bovenaan ons verlanglijstje, want dat zou onze NL Stamboom in een klap 200 jaar ouder maken.

Als tweede de toelichting op 400 jaar Sannen in Tilburg.

De genealogie Sanne / Sannen kent momenteel als (ook mijn) oudst bekende en bewezen stamvader een zekere Jan Hendrik Sanne die geboren is omstreeks 1630 in Tilburg en gewoond heeft aan de Oost Heijcant. Op de Kaart van Zijnen (Regionaal Archief Tilburg) is dat gebied herkenbaar aangegeven. Tegenwoordig gelegen in noord Tilburg; meer precies noord van de lijn Peerke Donders / Rugdijk / omgeving Moerstraat globaal tot aan de Noorderplas / Vijfhuizen.

Vanaf deze J.H. Sanne loopt er een rode draad door deze Tilburgse tak van de Sanne / Sannen-genealogie, telkens van vader op zoon, die geografisch gezien loopt van genoemde Oost Heijcant, naar de Berkdijk, het Laar, Korvel, Haringeind, centrum Heuvel en Heuvelstraat. Met begin 20� eeuw uitschieters naar de Broekhovenseweg, Bredaseweg, Tuinstraat en Enschotsestraat 178 waar mijn grootvader, Noud Sannen, in 1921 een slagerij heeft gebouwd �en die gedreven heeft tot 1965.

Met de opening op 01-10-1863 van de spoorlijn door Tilburg vertrokken er vanzelfsprekend Sannen-naamgenoten, door hun werk bij de Spoorwegen, vanuit Tilburg onder meer naar Venlo, Waardenburg, Zaltbommel, Lochem en Vlissingen.

Zoals in elke familie zijn er in de loop der jaren vele naamgenoten �uitgevlogen� naar onder meer Argentini�, Australi�, de VS, Cura�ao, Canada, Indonesi� enz.

Deze stamboom-informatie is opgenomen in de Sannen Stamboom en is te raadplegen op www.sannen.org / Ledenmenu / Stamboom. Veel van de gerelateerde *Aktes met hun bronverwijzingen zijn terug te vinden in het Ledenmenu hoofdstuk DocInfo.

Onder *Aktes kan onder meer verstaan worden:

Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken. (uit Kerkarchieven)

Voogdijstellingen, Notaris- en Rechtbank gegevens.

VOC archieven, Militaire archieven (bijv. Stamboeken)

Burgerlijke Stand. Foto�s, Geboortekaartjes, Huwelijksaankondigingen, Rouwkaarten, Krantenberichten. Registers van Volkstellingen enz.

Stichting de Naam Sannen is op internet te vinden op www.sannen.org

S.A.A.J. (Stef) Sannen (1949),

Mede oprichter van de SDNS in 1998 en eerste Voorzitter tot op heden.

Laatst aangepast op zondag 24 januari 2016 10:43